Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Ngày 06/9/2015

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng thì công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên có vị trí hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đánh giá đúng đắn bản chất cách mạng, tiềm năng to lớn của thanh niên, đặt niềm tin rất lớn và trao cho thế hệ trẻ nhiệm vụ đi đầu xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”.

 

Lễ trao giấy chứng nhận bồi dưỡng LLCT cho các Đảng viên mới là đoàn viên TN

 

Thông qua các phong trào, hành động của tuổi trẻ sẽ góp phần tạo môi trường tốt cho các bạn trẻ được học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trở thành những đoàn viên ưu tú, sớm được đứng trong đội ngũ của Đảng. Do đó có thể khẳng định rằng Công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vì thế vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là cánh tay đắc lực của Đảng.

 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn TN Công ty CP 473 đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng luôn được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo các quy trình theo quy định. Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập, công tác đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì và ổn định.

 

Các cơ sở đoàn đã tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đặc biệt là phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Công ty CP 473, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được cống hiến và trưởng thành. Có thể nói rằng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục do Đảng ủy phối hợp cùng Công đoàn – Đoàn TN tổ chức đã tác động đến nhiều đối tượng thanh niên, góp phần ổn định tư tưởng, tăng niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập. Số lượng đoàn viên thanh niên có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng; hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ cấp Công ty và các cấp. Các tổ chức cơ sở Đoàn đều tiến hành rà soát đội ngũ đoàn viên để bồi dưỡng kết nạp Đảng; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm. Bên cạnh việc tham mưu, đề xuất của Đoàn thanh niên, các cấp ủy Đảng đã tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên có những giải pháp cụ thể, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, những hạt nhân lòng cốt trong xây dựng tổ chức đoàn, phân công, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, phấn đấu rèn luyện thử thách để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên.

 

Trong năm 2015, Đoàn TN đã giới thiệu cho Đảng 16 đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng. Hiện nay tổng số đoàn viên là 245 đoàn viên trong đó có 44 đồng chí là Đảng viên (chiếm 18%). Trong đó, nhiều đảng viên mới được kết nạp đều là đảng viên trẻ tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ đa số, trình độ học vấn, chuyên môn ngày một cao hơn (có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, chủ yếu là trình độ cao đẳng, đại học). Đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ ngày càng có tiềm năng sức trẻ, có trí thức và năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, được Đảng ủy và lãnh đạo Công ty chăm lo, giáo dục, đào tạo đã trưởng thành về nhận thức, phẩm chất nhân cách và được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng trong công cuộc phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

 

Phạm Anh Tuấn - Công ty CP 473

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào ngày 03/02/2023 Công ty cổ phần 473 cử cán bộ học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - năm 2022 Chi bộ Nhân chính - Vật tư, thiết bị kết nạp Đảng viên mới vào đúng dịp thành lập Công ty.Đảng bộ Công ty cổ phần 473: Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nướcSáng 24/4, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần 473 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức trang trọng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công trường phía Bắc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công tyHoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ (2015 - 2017)Hội nghị tổng kết công tác xây Đảng năm 2014Đảng bộ Công ty Cổ phần 473 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XI)Đảng bộ Công ty cổ phần 473 nêu cao vai trò Lãnh đạo trong Doanh nghiệp

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)