Lãnh đạo công ty

Ngày 02/1/2022

 

                                   BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐƯƠNG NHIỆM

 

                        GD-nguyenxuanhai                                                                                   

                                ÔNG: NGUYỄN XUÂN HẢI                                   ÔNG: NGUYỄN THANH HẢI                    

                         BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT                                TỔNG GIÁM ĐỐC  

                

                                                        

                                                                                                                   

 

                                                                  

                         

 

 

 


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)