Lãnh đạo công ty

Ngày 02/5/2024

 

                                   BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐƯƠNG NHIỆM

 

                                                               

                                                                       ÔNG: NGUYỄN THANH HẢI                    
                                                              CHỦ TỊCH HĐQT -  TỔNG GIÁM ĐỐC  

                

 

                                                            

                                                        

                    BÀ: NGUYỄN THỊ THANH HOÀI                                               ÔNG: NGUYỄN XUÂN NGUYÊN                                                

                              THÀNH VIÊN HĐQT                                                                     THÀNH VIÊN HĐQT

 

 

 

                                                                                

 

   ÔNG: NGUYỄN ĐỨC VỮNG                           ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH NGỮ                                   ÔNG: BIỆN ANH ĐỨC             

       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                                     PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)