Lịch sử hình thành

Ngày 23/3/2015

 Tiền thân là công trường 71 A trực thuộc Cục công trình I được thành lập theo Quyết định số 610/ QĐ - TL, ngày 29 - 3 - 1971 của Bộ GTVT quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy công trường 71A trụ sở đóng tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

 Tiền thân là công trường 71 A trực thuộc Cục công trình I được thành lập theo Quyết định số 610/ QĐ - TL, ngày 29 - 3 - 1971 của Bộ GTVT quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy công trường 71A trụ sở đóng tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông, vận chuyển, vận tải hàng hóa phục vụ cho chiến trường. Tuyến đường của công trường dài 60km nối từ Tân Kỳ (Nghệ An) đến Hà Tân (Hương Sơn - Hà Tĩnh) - nay là đường Hồ Chí Minh. 

               Ngày 13 - 7 - 1973 Bộ GTVT ra Quyết định số 819/QĐ - TL, về việc đổi tên công trường 71 A thành Công ty 773 trực thuộc Cục công trình I;

              Ngày 3 - 8 - 1978 Bộ GTVT ra Quyết định số 1543/Q Đ - TC về việc sáp nhập Công ty cầu 869 vào Công ty 773 thành Công ty cầu cảng 773 trực thuộc Xí nghiệp liên hợp công trình I; 

              Ngày 19 - 2 - 1983 Bộ GTVT ra Quyết định số 335/QĐ - TC về việc đổi tên Công ty Cầu cảng 773 thành Xí nghiệp Cầu cảng 473 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông 4; 

             Ngày 17 - 12 - 1991 Bộ GTVT ra Quyết định số 2657QĐ/TCCB - LĐ, về việc thành lập Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông Miền Trung. Đổi tên Xí nghiệp Cầu cảng 473 thành Công ty Cầu cảng 473;

              Ngày 15 - 6 - 1993 Bộ GTVT ra Quyết định số 1165 QĐ/ TCCB- LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước. Đổi tên Công ty Cầu cảng 473 thành Công ty công trình giao thông 473 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4; 

              Ngày 22 - 11 - 2002 Bộ GTVT ra Quyết định số 3871/2002/ QĐ - BGTVT
về việc sáp nhập Công ty công trình giao thông 480 vào Công ty công trình giao thông 473 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4;

             Ngày 8 -10 - 2010 Bộ GTVT ra Quyết định số 2935 /QĐ - BGTVT về việc chuyển Công ty công trình giao thông 473, công ty nhà nước hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty cổ phần.

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 • 01 Huân Chương Độc lập Hạng nhì năm 2013
 • 01 Huân chương Độc lập Hạng ba năm 2002
 • 04 Huân chương Lao động Hạng nhất các năm 1976,1985,1990, 1995
 • 05 Huân chương Lao động hạng nhì các năm 1973, 1974,1990, 1994 (Trong đó 1 Huân chương cho cá nhân)
 • 11 Huân chương Lao động hạng ba các năm 1975, 1980, 1983, 1990, 1993, 2001, 2013 (Trong đó có 05 Huân chương cho cá nhân)
 • 211 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nhà nước
 • 05 Cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ khen tặng các năm 1976, 1980, 2000, 2001, 2002
 • 08 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng các năm 1976, 1990, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2012
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị tham gia xây dựng cầu Yên Lệnh năm 2004, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009 - 2011
 • 01 Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 1986
 • 11 Cờ thưởng thi đua xuất sắc của Bộ giao thông vận tải các năm 1974, 1976, 1980, 1985,1987, 1990, 1993,1994,1998,1999, 2002
 • Bằng khen đã có thành tích 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của DN năm 2011
 • 06 Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải
 • 96 Bằng khen của Bộ giao thông vận tải, ủy ban nhân dân các tỉnh tặng đơn vị và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc.
 • 05 Huy chương vàng công trình chất lượng tiêu biểu: cầu Hiền Lương, cầu Đông Hà, cầu Quán Hàu, cầu Sông Hiếu, cầu Đô Lương.
 • Bằng khen của Bộ Y tế tặng cho Trạm Y tế Công ty năm 2010.

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)