Giới thiệu công ty cổ phần 473

Ngày 23/3/2015

 Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN 473

 

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN 473

Tên giao dịch: Joint Stock - Company No 473

Tên viết tắt: JSC 473

Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Cảnh Hoan - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84)383.532.229    

Fax:  (84)383. 532.320

Email: Contact@jsc473.vn

Website: http://www.jsc473.vn
h1234

            Tiền thân là công trường 71 A trực thuộc Cục công trình I được thành lập theo Quyết định số 610/ QĐ - TL, ngày 29 - 3 - 1971 của Bộ GTVT quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy công trường 71A trụ sở đóng tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông, vận chuyển, vận tải hàng hóa phục vụ cho chiến trường. Tuyến đường của công trường dài 60km nối từ Tân Kỳ (Nghệ An) đến Hà Tân (Hương Sơn - Hà Tĩnh) - nay là đường Hồ Chí Minh.

       Ngày 13 - 7 - 1973 Bộ GTVT ra Quyết định số 819/QĐ - TL, về việc đổi tên công trường 71 A thành Công ty 773 trực thuộc Cục công trình ;

       Ngày 3 - 8 - 1978 Bộ GTVT ra Quyết định số 1543/Q Đ - TC về việc sáp nhập Công ty cầu 869 vào Công ty 773 thành Công ty cầu cảng 773 trực thuộc Xí nghiệp liên hợp công trình I;

       Ngày 19 - 2 - 1983 Bộ GTVT ra Quyết định số 335/QĐ - TC về việc đổi tên Công ty Cầu cảng 773 thành Xí nghiệp Cầu cảng 473 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông 4;

       Ngày 17 - 12 - 1991 Bộ GTVT ra Quyết định số 2657QĐ/TCCB - LĐ, về việc thành lập Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông Miền Trung. Đổi tên Xí nghiệp Cầu cảng 473 thành Công ty Cầu cảng 473;

        Ngày 15 - 6 - 1993 Bộ GTVT ra Quyết định số 1165 QĐ/ TCCB- LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước. Đổi tên Công ty Cầu cảng 473 thành Công ty công trình giao thông 473 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4;

         Ngày 22 - 11 - 2002 Bộ GTVT ra Quyết định số 3871/2002/ QĐ - BGTVT về việc sáp nhập Công ty công trình giao thông 480 vào Công ty công trình giao thông 473 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4;

         Ngày 8 -10 - 2010 Bộ GTVT ra Quyết định số 2935 /QĐ - BGTVT về việc chuyển Công ty công trình giao thông 473, công ty nhà nước hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty cổ phần.


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)