Lĩnh vục kinh doanh

Ngày 23/4/2015

 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng,
công trình điện trong và ngoài nước;
- Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT ;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải;
- Xây dựng đường dây và trạm điện 35 KV;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình giao thông;
- Khảo sát, thiết kế công trình giao thông;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ, thương mại, cung ứng vật tư;
- Dịch vụ cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, xe máy.

NĂNG LỰC THI CÔNG


Các kinh nghiệm thi công chủ yếu
- Công nghệ thi công cầu thép các loại;
- Công nghệ thi công cầu bê tông các loại;
- Công nghệ thi cầu bê tông - thép liên hợp;
- Công nghệ thi công cảng biển, cảng sông;
- Công nghệ sản xuất và lao lắp dầm 33m bằng xe lao và cẩu nổi 100T;
- Công nghệ thi công khoan cọc nhồi đường kính lớn D800 ÷ 2000mm;
- Công nghệ thi công dầm cầu theo phương pháp đúc đẩy;
- Công nghệ thi công dầm cầu theo phương pháp đúc hẫng cân bằng;
- Công nghệ sản xuất và lao lắp dầm Super Tee;
- Công nghệ thi công dầm cầu treo dây văng và dây võng, dây văng song song;
- Công nghệ thi công cầu vòm bê tông cốt thép;
- Công nghệ thi công và sửa chữa hầm đường sắt, đương bộ;
- Công nghệ thi công cầu đúc hẫng dạng EXCADOT;
- Công nghệ thi công dầm dàn thép khẩu độ lớn 53-110m cầu đường sắt
và đường bộ.


NĂNG LỰC THIẾT BỊ

- Thiết bị sản xuất dầm I, T 30m - 40m: 03 (bộ);
- Thiết bị sản xuất dầm SuperT 40 m: 02 (bộ);
- Xe đúc hẫng cân bằng trên đỉnh trụ: 04 (bộ);
- Thiết bị cẩu: Cẩu bánh lốp 16 tấn - 32 tấn : 07 (thiết bị); cẩu bánh
xích 30 tấn - 50 tấn : 08 (thiết bị);
- Thiết bị khoan cọc nhồi xoay D 1m - 2,5 m: 04 (bộ);
- Thiết bị khoan đập đá: 05 (bộ);
- Trạm trộn bê tông xi măng 30 - 60m3/h: 08 (trạm);
- 02 cẩu khoan cobelco 80 tấn, thiết bị khoan cọc nhồi đường kính 1m - 2,5m;
- 16 xe vận chuyển bê tông;
- 05 Máy bơm Pumeizơ;
- 04 cẩu Tháp
- 02 xà lan + canô: 300 tấn
- 2 hệ phao ghép: 300 tấn
- Thiết bị đúc đẩy: 1 bộ
-Thiết bị thi công trụ cầu cao 60-100m


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)