Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 473: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026).

Ngày 26/4/2024

 

Sáng ngày, 26/4/2024 tại thành phố Vinh. Công ty cổ phần 473 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của 50 cổ đông đại diện sở hữu 4.951.418 cổ phần, tương đương 93,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty

đã Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo SXKD của Tổng Giám đốc; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua các vấn đề; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Hội đồng quản trị chúc mừng Ông Nguyễn Xuân Nguyên được bầu vào thành viên HĐQT

 

Tặng hoa chia tay ông Nguyễn Xuân Hải - Nguyên Chủ tịch HĐQT

 

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT với cơ cấu nhân sự mới sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Các thành viên HĐQT thống nhất cao bầu ông  Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thay ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT xin nghỉ vì lý do sức khỏe) và bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Nguyên là thành viên HĐQT; Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 473 nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Xuân Nguyên - Thành viên HĐQT.

 

Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, cam kết sẽ tiếp tục thực thi những mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, luôn nỗ lực vì quyền lợi của cổ đông, của cán bộ nhân viên Công ty và đóng góp cho xã hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 473 năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi của toàn thể cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

 

Phòng Nhân chính

 

 

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024Công ty cổ phần 473 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm năm 2024.Công ty cổ phần 473: 50 năm xây dựng và phát triểnThư của Tổng giám đốc Công ty gửi các thế hệ CBCNV nhân Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Công ty cổ phần 473 (13/7/1973 - 13/7/2023).Công ty cổ phần 473: Tuân thủ pháp luật, phát triển bền vữngCông ty cổ phần 473 tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ (2023 – 2028) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.Công ty cổ phần 473 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mớiCông ty cổ phần 473 tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý MãoCử Đoàn Công tác trực tiếp đến công trường làm việc và nắm bắt tư tưởng, động viên tinh thần Người lao độngCông ty Cổ phần 473 bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc mới

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)