Cienco4 tiếp tục dẫn đầu danh sách Nhà thầu Đáp ứng yêu cầu năm 2016

22/6/2017

Bộ GTVT vừa công bố kết quả thực hiện năm 2016 của 474 nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư. Tập đoàn Cienco4 dẫn đầu trong danh sách 453 nhà thầu Đáp ứng yêu cầu với 18 gói thầu theo danh sách của Bộ GTVT. Có 21 nhà thầu bị xếp hạng xây lắp trung bình.


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Bấm vào nội dung để xem chi tiết)